dark fantasy

Kalius

Kalius

In a realm where dark forces prey upon the life essence of mortals, a powerful clan of energy vampires known as the Hunters reigns supreme. Among them is Orias, a conflicted hunter torn between the allure of eternal power and the yearning for redemption. IN TRANSLATION!
Kalius

Kalius (SLO)

V svetu, kjer temne sile plenijo življenjsko esenco, vlada mogočen klan energetskih vampirjev, znanih kot Lovci. Med njimi je tudi Orias, lovec, ki je razdvojen med večnim življenjem in hrepenenjem po odrešitvi.